REGLAMENT 2022

Degut al COVID19 es pot modificar el reglament fins a la sortida de la cursa

ES OBLIGATORI:

  • Sortir i anar agrupats per grup bombolla.
  • A l’inici de les TC, si s’ha d’esperar, fer-ho amb respecte i sense aglomeracions i segons nova normativa amb mascareta.
  • Igualment al avituallaments respectar els ordres i les aglomeracions i sempre amb mascareta.

 

Els corredors que no disposin de llicencia de competició no tenen dret a classificacions generals del campionat, en canvi tenen dret a les classificacions de les proves individuals i als trofeus i podis d’aquestes.

No es pot utilitzar cap vehicle propulsat a motor (excepte les Ebikes en els participants d’aquesta categoria) en els trams d’enllaç o bé el corredor/s serà/n expulsats de la prova. Aquesta prohibició és vàlida a partir del dia que es publiquin els tracks Durant la prova, els trams especials estaran tancats a la circulació de vehicles, si bé, aquests es poden creuar amb els trams d’enllaç.

Els trams d’enllaç estaran OBERTS AL TRÀNSIT, amb la qual cosa, cal extremar la precaució i seguir les normes de trànsit. Els corredors hauran de realitzar tot el recorregut de forma autònoma, no podran rebre ajuda ni assistència externa; a excepció dels punts de assistència mecànica i avituallaments marcats per la organització, es permet l’ajuda entre participants de la prova. En cas d’haver-se de suspendre un tram, la organització s’encarregarà d’orientar els corredors fins al següent tram especial. S’estima un temps total d’unes 4,5 hores per poder realitzar tot l’Enduro És deure de tots els corredors, participar de forma respectuosa i esportiva En el cas de què un corredor sigui avançat per un altre de més ràpid el primer haurà de facilitar la maniobra i no entorpir en la mesura del què sigui possible.

El corredor haurà de seguir la traça original del recorregut, tot corredor que abandoni aquesta traça serà desqualificat. No està permès per part de ningú a excepció dels organitzadors, modificar les característiques del recorregut: modificar la traça, moure pedres i branques, tallar plantes i col·locar punts de referència durant el recorregut. En cas que el recorregut disposi de més d’una traça, l’organitzador optarà per deixa-les obertes i que el corredor triï, o bé de tallar-ne alguna d’elles amb cinta de marcatge Per verificar que el corredor passa per la traça del recorregut, es podran col·locar punts de control de pas en les especials. En el cas de què un corredor necessiti sortir del traçat, haurà de tornar a entrar pel mateix punt on s’ha sortit. En el cas de què un corredor manipuli la senyalització del recorregut (fletxes, senyals, cintes, guix…) serà expulsat immediatament de la cursa.

És deure esportiu i moral de tot participant, socórrer a un altre participant que hagi sofert un accident greu. Cal avisar al següent control Cada participant serà responsable de la seva actuació a la prova. El corredor decidirà per ell mateix, en cas de sofrir un accident, si decideix seguir participant, a excepció de què el personal sanitari o director de cursa decideixi excloure’l per raons de seguretat o motius de salut. El recorregut per on passa la prova, en molts trams, son camins privats i amb permís de pas, tan sols per aquest dia. Per tant, quan sigui el cas, sigueu molt respectuosos amb els propietaris en les sortides particulars fora del SUPER ENDURO D’ARFA. Es demana no fer públic el track de la marxa Respecteu l’entorn, la natura i les propietats privades. Tots hi sortirem guanyant. Tot corredor, pel fet de prendre part a la prova, renuncia als seus drets d’imatge, permetent al SUPÈR ENDURO D’ARFA enregistrar imatges dels corredors (foto/vídeo) en el circuit, zona d’arribada o en el podi i publicar aquestes en la web i pagina de Facebook del club.

La organització es reserva el dret d’aplicar sancions, les quals poden arribar a la expulsió de la competició, a tot aquell participant que no respecti aquesta normativa, l’esperit de la prova, o bé danyi la imatge i prestigi de la prova o de qualsevol dels seus patrocinadors o col·laboradors.

L’organitzador es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no especificada en aquest reglament i, segons el seu criteri, conjuntament amb el col·legi d’àrbitres, prendre les decisions oportunes Hem esmentat els punts més destacables del reglament, la totalitat d’aquest el podreu trobar a: www.ciclisme.cat

AVITUALLAMENTS, ASSISTÈNCIES I SERVEIS MÈDICS

El dia de la cursa, l’organització oferirà avituallaments líquids a cada inici de tram especial i un de sòlid. No obstant, es recomana als participants que portin líquid i algun aliment energètic. També és molt recomanable que cada participant porti un mínim d’eines i recanvis per a la reparació de possibles averies. També es recomana portar una petita farmaciola. L’organització comptarà amb assistència mèdica, també comptarà amb assistència mecànica, la qual, la ma d’obra serà gratuïta i si cal substituir algun component, aquest s’haurà d’abonar a la mateixa assistència. Es facilitarà un telèfon de l’organització el dia de la cursa. Es recomana al corredor portar un telèfon mòbil per tal de poder comunicar qualsevol incident.

PROTECCIONS OBLIGATÒRIES

Casc integral en els trams cronometrats (opcional l’ús del casc de XC pels trams d’enllaç) genolleres, guants llargs, mallot de màniga llarga (pot ser curta i en aquest cas es recomana portar les colzeres) motxilla o protecció dorsal. Es recomana addicionalment, colzeres i ulleres.